ആഖ്യായിക കഥകളുടെ സ്വാധീനം വായനക്കാരിൽ
November 1, 2021
ചിത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള കഥപറച്ചിലിന്റെ സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം
November 8, 2021

ഫാന്റസി ഫിക്ഷന്റെ സ്വാധീനം യുവ തലമുറയിൽ

ഫാന്റസിക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ പുരാതനമായി വേരുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഫാന്റസി ഫിക്ഷനിലൂടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് ചിലർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഫാന്റസിയെ വിഡ്ഢിത്തമോ നിസ്സാരമോ ആയി തള്ളിക്കളയുന്നു.

കുട്ടികൾ ഫാന്റസി സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഫാന്റസി വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഫാന്റസി ഫിക്ഷൻ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ, ഇല്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫിക്ഷനിലെ ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. അവ അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഫാന്റസി ഫിക്ഷനും ഫാന്റസി സാഹിത്യ രൂപങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാന്റസിയുമായി ഇടപഴകുന്നത് സർഗ്ഗാത്മകതയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മെച്ചപ്പെട്ട സ്വയം നിയന്ത്രണ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിച്ചേക്കാം. ഇത് അവരുടെ ബുദ്ധിയെയും ഓർമ്മശക്തിയെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.’

ഫാന്റസി യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

“ഗൗരവമുള്ള” വായനക്കാർ റിയലിസത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതേസമയം ഫാന്റസി പ്രാഥമികമായി കുട്ടികളെയോ വായനയെ ഒരു രക്ഷപ്പെടലായി കാണുന്നവരെയോ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന യുക്തി. ഫാന്റസിക്ക് റിയലിസ്റ്റ് എഴുത്തിനേക്കാൾ മൂല്യം കുറവാണെന്നാണ് അനുമാനം – അതിനാലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കുട്ടികളുമായും ഭാവനയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

18, 19 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സാഹിത്യങ്ങളുടെ വികാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫാന്റസിയുടെയും റിയലിസ്‌റ്റിന്റെയും ഈ രചനകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ഗൗരവമേറിയ റിയലിസ്‌റ്റ് നോവൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷ വായനക്കാർക്കുള്ളതായിരുന്നു, അതേസമയം പ്രണയം സ്ത്രീകളുടെയും ഫാന്റസി കുട്ടികളുടെയും എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു.

ഫാന്റസി എഴുത്തുകൾ ജനകീയ സംസ്‌കാരത്തിന്റേതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ പൊതുവെ റിയലിസത്തേക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ Harry Potter-ന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ 450 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ മുതൽ, Stephen Meyer-റുടെ Twilight സീരീസ് വരെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, വലിയ കുട്ടികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും അവയുടെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു  സർവേയിൽ, ഫാന്റസി എന്നത്തേയും പോലെ ജനപ്രിയമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

ഫാന്റസിയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്, ലോകത്തെ കാണാനും പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണർത്താനും വായനക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഫാന്റസി എഴുത്തുകൾ രൂപകത്തിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് Stephens പറയുന്നു. അതിനാൽ അപരിചിതമായത് പരിചിതമായവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനോ അഭിപ്രായമിടാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുപക്ഷേ റിയലിസത്തേക്കാൾ ഫാന്റസിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണ്.

ഫാന്റസിയിൽ രൂപകത്തിന്റെ ഉപയോഗം വ്യത്യസ്‌ത വായനകളിലേക്കും അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. ഇത് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നടക്കുന്നതെന്നതിനാൽ, റിയലിസത്തേക്കാൾ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തികച്ചും സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഫാന്റസിയെ അനുവദിക്കുന്നു.

യുവ വായനക്കാർക്ക് ധാരാളം അറിവുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഫാന്റസി. കുട്ടികൾക്ക് ഫാന്റസിയിലൂടെ അറിവുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള  ഏറ്റവും ശക്തമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അത് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പരോക്ഷങ്ങളിലൂടെ (രൂപകം, ഉപമ) തുറന്നുകാട്ടുന്നു, അതിനാൽ സങ്കീർണ്ണമായ ധാർമ്മിക ചോദ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ രസകരമായും അതിശയോക്തിപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. ലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ കാണാൻ ഫാന്റസി യുവ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ബന്ധമില്ലാത്ത ആശയങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അർത്ഥം നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഫാന്റസി ഫിക്ഷൻന്റെ ശ്രേണിയിൽ ലോകമെമ്പാടും നാനാ ഭാഷകളിലായി തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്. ഫിക്ഷൻ നോവലുകളുടെ രചനയിൽ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥിന്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. പലർക്കും പ്രചോദനവുമാണ്.

മലയാളികൾക്ക് എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട സയൻ്റിഫിക് ഫിക്ഷൻ നോവലായ “ചുവന്ന മനുഷ്യൻ” എന്ന കൃതി സമ്മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അപസർപ്പക രചനയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് സാഹിത്യലോകത്ത് വരുന്നത്.

ഭീതിയുടെയും ആകാംഷയുടെയും നിഴലിലും ഫാന്റസിയുടെ മായാലോകത്തേക്കു വായനക്കാരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രണയ നോവലുകളും, സാഹിത്യ ക്യതികളും, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുമൊക്കെ ചൂടുപിടിച്ചു നടന്നിരുന്ന കാലത്താണ് ഫാന്റസിയുടെയും ത്രില്ലറുകളുടെയും ഹൊറർ സീരീസുകളുടെയും മാന്ത്രികലോകത്തേക്ക് വായനക്കാരനെ എത്തിച്ചത്. ആ വ്യത്യസ്തത തന്നെയായിരുന്നു കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രത്യേകതയും.

‘ഡിറ്റക്റ്റർ’ എന്ന മാഗസീനിൽ കഥകൾ എഴുതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം, പിന്നീട് 1968-ൽ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സയൻ്റിഫിക് ത്രില്ലറായ ‘ചുവന്ന മനുഷ്യൻ’ എന്ന നോവലിന് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പുതിയ ചുവട് വച്ചു. ചുവന്ന മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചതോടെ ‘ഫറവോൻ്റെ മരണമുറി’ എന്ന രണ്ടാമത്തെ നോവലും അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ഈ നോവലുകളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് എന്ന എഴുത്തുകാരനോടൊപ്പം ഡിറ്റക്ടീവ് മാർക്സിൻ, പുഷ്പരാജ് എന്നി കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടതായി.

പുഷ്പനാഥിന്റെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ മുന്നൂറോളം നോവലുകളാണ് വായനക്കാരുടെ ഹൃദയതാളത്തിന് വേഗത കൂട്ടിയത്. മനുഷ്യ മനസിനെ ലഹരിയിലാഴ്ത്തുന്ന വികാരമാണ് ആകാംഷ. ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ‘ആകാംഷ’ എന്ന ഘടകം നിലനിർത്തുകയെന്ന ധർമം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചുതീർക്കാൻ തോന്നുന്ന സസ്പെൻസാണ് ജനങ്ങളെ നോവലിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം. എൺപതുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചന ഒരു തരത്തിൽ എഴുത്തിന്റെ വിപ്ലവം തീർക്കുകയായിരുന്നു. 

യുവ തലമുറയെ വായനയിലേക്ക് പിച്ചവെച്ചു നടത്തിയതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ഇന്നത്തെ പ്രായമേറിയ പല വായനക്കാരുടെയും കൗമാരവും യൗവ്വനവും അക്ഷരലോകത്തേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പുഷ്പനാഥ്. യുവ തലമുറയുടെ വായനാശീലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനും അവകാശമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0